PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING

Innledning

Bergen Bemanning AS legger stor vekt på personvernet til kandidatene, konsulentene, de ansatte og kundene våre, samt alle som besøker våre nettsider. Vi vil derfor behandle all personlig informasjon på en forsiktig og sikker måte, i henhold til Lov om behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger Bergen Bemanning AS (heretter «BB») innhenter både elektronisk og på andre måter om kandidater og personer som jobber for oss («konsulenter» eller «du») og om forretningsforholdene våre, og hvordan vi bruker disse opplysningene.

Bergen Bemanning AS har kontor i Nesttunveien 107, 5231 Nesttun og organisasjonsnummer 995 726 742.

Teknisk informasjon

Nettstedet vårt www.bergenbemanning.no kan vanligvis besøkes uten at du må overføre personopplysninger til BB. I likhet med mange andre nettsteder innhenter dette nettstedet automatisk en del ikke-identifiserbar informasjon om brukerne av nettstedet, som IP-adressen til datamaskinen din, IP-adressen til internettleverandøren din, dato og tidspunkt for besøket på nettstedet, internettadressen til nettstedet som lenket deg direkte til nettstedet vårt, hvilket operativsystem du bruker, hvilke deler av nettstedet du gikk inn på og hvilken informasjon du har sett på, samt materialet du sender til eller laster ned fra nettstedet. Denne tekniske informasjonen blir brukt til å drifte nettstedet og administratoren, og til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne tekniske informasjonen kan deles med tredjeparter og kan lagres for fremtidig bruk.

Behandling av personopplysninger

Hvis du velger å oppgi personopplysninger frivillig, vil vi bruke disse opplysningene i henhold til retningslinjene våre for personvern.

Konsulentenes personopplysninger (inkludert søkere, kandidater, kontraktansatte, og ansatte i selskapet)

Når du registrerer personopplysningene dine på nettsidene våre, blir personopplysningene dine arkivert (i vårt CRM system Web Temp) slik at vi kan tilby deg HR-tjenester, inkludert: midlertidige ansettelser, kontraktsansettelser, lønn, søk og utvelgelse m.m. I tillegg kan systemene Refapp for digital referansesjekk,  www.refapp.no og SHL for ulike tester, www.shl.com benyttes ved behov.

Bruken av og formålet med personopplysningene dine

Vi bruker opplysningene dine til følgende formål:

 • For å kunne gi deg relevante tilbud og/eller informasjon knyttet til tjenestene våre og andre aktiviteter.
 • For å vurdere om du passer til og er tilgjengelig for en plassering i en midlertidig eller fast jobb.
 • For å etablere og opprettholde et ansettelses-, bemannings- eller en plasseringsforhold med deg.
 • For å kunne skriftlig bekrefte et oppdrag for en kunde i en avtale med kunden, og følge opp og overholde denne avtalen.
 • For din personlige utvikling, inkludert opplæring, utdanning og evaluering.
 • For ledelsesformål, inkludert ledelsesinformasjon, organisering av intern oppfølging og kontroll, arbeid med helse, miljø og sikkerhet, regnskapsrapportering, dataanalyse og generell revisjon.
 • For å overholde lover og regler.

Vi innhenter og behandler følgende personopplysninger om deg:

 • Navn, adresse, e-postadresse og annen kontaktinformasjon
 • Fødselsdato, alder, sivilstatus, kjønn
 • Foto, nasjonalitet, nasjonalt identitetsnummer/personnummer, identitetsdokument, arbeidstillatelse
 • CV, arbeidserfaring og arbeidshistorikk, referanser og kvalifikasjoner, språkkunnskaper
 • Resultater fra evalueringer og kompetanseanalyser
 • Informasjon om tilgjengelighet og fridager/permisjoner
 • Eventuell annen informasjon som du gir til oss og som er relevant for en spesifikk jobbprofil eller for en spesifikk ledig stilling eller et jobbtilbud.

BB vil bare arkivere sensitive personopplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, hvis du har gitt tillatelse til dette eller hvis det på annen måte er godkjent av eller følger av loven. «Sensitive personopplysninger» om rase, religion eller tro, politisk overbevisning, helse, seksualitet, kriminelt rulleblad og/eller opplysninger om klanderverdig atferd eller trakassering. BB skal ikke oppbevare personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen. BB kan overføre dine personopplysninger til kundene sine, underleverandører (f.eks. databehandlere) som tilbyr tjenester på vegne av BB, leverandører, statlige myndigheter og andre samarbeidspartnere i forretningslivet. Og i alle andre tilfeller der BB er forpliktet til å gjøre dette, for eksempel ved en rettskjennelse eller en dom.

Vår bruk av personopplysninger i henhold til denne erklæringen kan innebære overføring av disse opplysningene til andre land, også utenfor EU. Det er ikke sikkert at lovene i andre land som opplysningene overføres til gir samme personvernbeskyttelse som lovene i Norge. Der dette er tilfellet vil vi imidlertid sørge for passende tekniske og kontraktsmessige beskyttelsesmekanismer for personopplysninger, i samsvar med gjeldende lover, slik at personopplysningene dine skal være tilstrekkelig beskyttet.

Personopplysninger i forretningsforhold

Forretningsforhold omfatter kunder, leverandører, forhandlere og alle andre tilfeller der vi innhenter personopplysninger om ansatte i forretningsforholdet.

BB innhenter og behandler personopplysninger om dem som arbeider for selskaper og organisasjoner som vi har et forretningsforhold til, med følgende formål:

 1. for å gi forretningstilbud og/eller gi informasjon om tjenestene og aktivitetene våre, og
 2. for å opprettholde et forretningsforhold og inngå og følge opp avtaler.

Vi behandler blant annet informasjon om følgende: navn, kontaktinformasjon, kontakters jobbfunksjoner. BB kan overføre overfor nevnte personopplysninger fra forretningsforhold når dette er nødvendig for å nå målene med forretningsforholdet. Disse opplysningene kan overføres til søkere eller kandidater, forretningspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere) som tilbyr tjenester på vegne av BB og i alle andre tilfeller der BB er forpliktet til å gjøre dette. Personopplysninger kan bli overført til andre land. BB har satt inn de nødvendige tiltakene for å sikre at alle overførte opplysninger blir tilstrekkelig beskyttet.

BB vil ta de forholdsreglene som er nødvendige for å sikre dine personopplysninger mot uautorisert bruk, gjennom å sette inn fysiske, administrative og teknologiske beskyttelsestiltak. For eksempel er det bare autoriserte brukere som har tilgang til opplysningene. Hvis og i den grad opplysninger blir gjort kjent for tredjeparter, har BB avtalt med disse at de skal beskytte opplysningene på en tilstrekkelig god måte.

Slik får du tilgang til og mulighet til å korrigere personopplysningene dine

For konsulenter/medarbeidere: Du kan til enhver tid logge deg inn på profilen din og endre opplysningene dine ved hjelp av innloggingsid og passordet ditt.

Alle konsulenter – som definert overfor – som vi har opplysninger om i databasen vår, kan til enhver tid benytte seg av følgende rettigheter:

 • Gjennomgå informasjonen som vi har om deg i databasen vår
 • Be om rettelser i personopplysningene hvis de inneholder faktafeil
 • Be om at personopplysninger slettes hvis du ikke lenger ønsker å være inkludert i databasen vår eller få informasjon fra oss om karrieremuligheter som passer til dine kvalifikasjoner
 • Endre personverninnstillinger som du har valgt tidligere.

I slike tilfeller kan du kontakte BB: bergenbemanning@bergenbemanning.no Hvis du foretar en slik henvendelse, kan det hende at vi ber deg om tilleggsinformasjon for å kunne kontrollere identiteten din.

Oppdateringer av personvernerklæringen

Denne erklæringen kan bli oppdatert uten forhåndsvarsel for å gjenspeile endringer i innhentingen og bruken av opplysningene og sikkerhetspraksisen. Hvis erklæringen blir oppdatert, publiserer vi den nye personvernerklæringen på nettstedet vårt.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller andre personvernspørsmål, kan du kontakte bergenbemanning@bergenbemanning.no eller ringe +4755124811

Januar 2021.